Dodavatelé a partneři

Cihlovka: měřitelné úspory díky materiálům a službám Xella

  ČTENÍ NA 5 MIN.  |  14.11.2023

Velkoformátová výstavba s tvárnicemi Silka Tempo, služby kompetenčního centra Xella a přínosy konceptu digitálního plánování Xella blue.sprint zajistily investorovi projektu Cihlovka v Hradci Králové úspory času, materiálu a pracovních kroků. Bonusem byl ve srovnání s původně uvažovaným cihlovým zdivem i zisk užitné plochy navíc.

Projekt Cihlovka je ukázkou citlivé přestavby starého výrobního areálu

Již první etapa byla navržena jako energeticky úsporná stavba, druhá etapa míří ještě výše a stala se prvním pasivním bytovým domem v Hradci Králové. Důležitým motivem autorů bylo zachování charakteru místa s industriální tradicí. Novostavba 2. etapy projektu Cihlovka má šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní, byty se nacházejí od prvního nadzemního podlaží, přičemž část přízemí je určena pro komerční prostory. Řešení pater je dispozičně obdobné, pouze ustoupené šesté nadzemní podlaží obsahuje atypické byty s prostornými terasami. V projektu jsou zastoupeny všechny velikostní kategorie bytů (1+kk až 4+kk).

Nosné stěny nižších podlaží jsou z monolitického železobetonu a z vápenopískových cihel Silka

Společnost Xella nejdříve vytvořila BIM model stavby a po odsouhlasení cenové nabídky vypracovala podrobné kladečské plány jednotlivých zdí. „Konstrukce obvodových a nosných stěn jsou vyzděny z velkoformátových tvárnic Silka Tempo 180 a 240 mm. Pro investora byla hlavní motivací finanční úspora a růst užitné plochy, velkou roli hrály i akumulační a akustické vlastnosti vápenopískových tvárnic Silka. Dosavadní průběh je z pohledu investora projektu hodnocen velmi dobře, se zděním velkoformátových tvárnic pomocí minijeřábů si poradili i pracovníci stavební společnosti.“ říká Josef Čermák, manažer pro klíčové zákazníky ze společnosti Xella. 

Měřitelné úspory díky materiálům Xella a službě Xella blue.sprint

BIM model stavby, velkoformátové tvárnice Silka Tempo a příčkovky Ytong Klasik spolu s přesnými kladecími plány ušetřily investorovi při srovnání s cihlovými tvárnicemi tloušťky 300 mm na obvodových a nosných stěnách více jak 1.000 pracovních hodin, tunu maltovin, téměř 25.000 pracovních kroků, bonusem bylo i 42,5 m2 užitné plochy navíc. Investor také ocenil i vysokou pevnost a vzduchotěsnost stavby. BIM model se i na tomto projektu ukázal jako velká výhoda: pro nabídku Xella sloužil jako jasný a přesný podklad, při výstavbě měla každá stěna svůj kladecí plán a pracovníci věděli, kam jednotlivé prvky zdiva patří.

Služby kompetenčního centra Xella zefektivňují práci ve všech fázích projektu

Společnost Xella nabízí digitální plánování budov v rámci svého konceptu Xella blue.sprint. Jak potvrzuje i projekt Cihlovka v Hradci Králové, díky této službě dochází k výrazným úsporám času ve všech fázích projektu i při samotné realizaci stavby. Odborní techničtí poradci jsou investorovi k dispozici již v průběhu projektování, a to za podpory specialistů z kompetenčního centra. Výsledkem je zpracování stavby do BIM modelu, výpis materiálu a cenová kalkulace. Po schválení dokumentace Xella vypracuje podklady k realizaci stavby z materiálů Ytong, Silka a Multipor a tím optimalizuje množství materiálu ještě před samotnou výstavbou. Na základě získaných informací pak přizpůsobí výrobu i dodávky materiálu, potřebného pro konkrétní stavbu.

Koncept digitálního plánování Xella blue.sprint umožnil realizovat optimalizovaný a efektivní návrh budovy

Podobně jako u královehradeckého projektu Cihlovka  je společnost Xella Investorům novostaveb schopna ušetřit budoucí vícenáklady na stavbě a přinášet tak konkrétní finanční úspory v rozpočtu. Jedním z nejpreferovanějších výstupů je seznam kolizí, které je Xella schopna identifikovat v digitálním dvojčeti budovy. Zde jsou hlavní výhodou finanční úspory, které lze vidět ještě před započetím stavby. Architekti a projektanti oceňují zejména úsporu času při vytváření projektů od studie po realizační dokumentaci.

Významnou skupinou zákazníků konceptu Xella blue.sprint jsou také stavební firmy. Ty profitují z podpory v oblasti tvorby kladecích výkresů stěn. Benefitem je nejen úspora času a pracovníků při realizaci, ale také přesné výkazy materiálů. Navíc je tento výkaz optimalizován na dodávky celých palet, aby byla eliminována odpadovost stavebního materiálu. To odpovídá jednomu z hlavních cílů společnosti Xella, kterým je snížení negativního vlivu stavebnictví na životní prostředí.

Více informací o projektu najde zájemce na www.cihlovka.cz, výhody objektů navřených digiltální službou Xella blue.sprint a realizovaných  z velkoformátových tvárnic Silka Tempo jsou podrobně popsány na www.xella.cz.

DALŠÍ ČLÁNKY