Dodavatelé a partneři

Propan je stále na energetickém výslunní

  ČTENÍ NA 3 MIN.  |  12.4.2024

Nedávno se v médiích objevila zpráva, že se chystá zákaz plynových kotlů. To pochopitelně vyvolává mezi lidmi paniku, nebo alespoň řadu otázek, protože vytápění domů plynovými kotly patří stále mezi nejrozšířenější. A to i přesto, že v posledních dvou letech došlo mezi dodavateli zemního plynu doslova k zemětřesení. Pozor, to se však netýkalo propanu, který není, nebyl a nebude závislý na dodávkách plynu z Ruska. Nyní je třeba říci, že obecně je plynu dostatek. U propanu to platí dvojnásob, protože kapacity evropských rafinérií se po vpádu Ruska na Ukrajinu neustále navyšují, a jak známo propan se získává při zpracování ropy (je to vedlejší produkt, který se tlakem nebo podchlazením zkapalňuje). Pravdou je, že žádný zákaz plynových kotlů v současné době není. Je možné, že Komise EU bude v budoucnu vyvíjet tlak na zvyšování účinnosti kondenzačních plynových kotlů, a také se mluví o tzv. bioplynu, ale ten je zatím k dispozici ve velmi malém množství. Což je věc, nad kterou se musí zamýšlet výrobci. Každopádně není důvod se domnívat, že plynovým kotlům odzvonilo. Plyn (zemní i propan), zůstává nadále jistě zajímavou a současně ekologickou alternativou pro vytápění všech typů objektů.

Jak si stojí v současné době propan?

Stručně řečeno velmi dobře. Když namátkou porovnáme orientační ceny paliv (míněno produktu) určených k vytápění, tak je propan konkurenceschopný. Nejlevnější zatím zůstává dřevo s cenou okolo 1,4 Kč/kWh, ale může být i nižší. Zemní plyn se pohybuje kolem 2 Kč/kWh a nejdražší je stále elektřina až cca 5–7 Kč/kWh podle sazby. Pozor! Uvedené ceny jsou pouze orientační, protože podmínky se liší a neustále mění, stejně jako dodavatelé. Propan má nyní aktuální cenu 2,5 Kč/kWh. Když vezmeme v úvahu, že propanu je a bude stále dost, že jeho cena není regulovaná a proto nepodléhá výkyvům, že se jedná o ekologický zdroj energie, a že jeho výhřevnost je nejvyšší, pak můžeme směle tvrdit, že se jedná o palivo, které má stále budoucnost. Uživatel potřebuje pouze zásobník plynu, který si velmi snadno a za přijatelnou sumu peněz pronajme. Samozřejmě, že potřebuje také plynový kotel, ale to samé platí i pro zemní plyn. Namístě je poznámka – v lokalitě, kde již existuje přípojka zemního plynu, je přechod na propan nesmyslný. Naopak všude tam, kde taková přípojka chybí, je propan velmi vhodnou alternativou jak pro nové stavby, tak i v případech přechodu z vytápění pevnými palivy (uhlí, dřevo) u stávajících objektů.

Téma tepelných čerpadel a nákladů

V kontextu programu Nová zelená úsporám se spoustu lidí nechalo zlákat na investici do tepelného čerpadla. Budiž, tato technologie je z podstaty věci vynikající, ale není pro každého. Tepelné čerpadlo je výhodné z pohledu provozu zejména pro novostavby, které jsou velmi dobře zateplené a mají statut nízkoenergetického či pasivního domu. Pokud někdo rekonstruuje starší dům, pak je to velmi složitá otázka, protože tato investice je velmi vysoká (řádově 200 až 300 tisíc). A nesmíme přitom zapomínat, že tepelné čerpadlo spotřebovává také elektrickou energii. A pozor, každý typ tepelného čerpadla může mít jinou spotřebu. Například typ vzduch-voda má o 30 % vyšší spotřebu (48–120 kWh denně – záleží na podmínkách), než země-voda. Celkové náklady jsou ovlivněny také tím, zda tepelným čerpadlem bude uživatel vytápět dům případně jej bude používat i na ohřev TUV. No a je tu další problém. Spotřeba elektrické energie ve světě neúměrně roste a kapacita sítí je omezená. Neustálý tlak na elektromobilitu tento problém ještě více zvyšuje. Došlo to tak daleko, že už jsou země, kde přistoupili v určitém čase k vypínání nabíječek elektromobilů. Co bude následovat?

Poznámka na závěr

Už naši dědové říkávali – Není všechno zlato, co se třpytí. Tuto moudrost je dobré mít na paměti. Unáhlená rozhodnutí mohou vézt k dlouhotrvajícím problémům. A protože každý dům je jiný, každá domácnost či firma se chová jinak, má své potřeby, své zvyklosti a svůj režim, měla by být volba zdroje tepelné energie pro vytápění či ohřev TUV opravdu promyšlenou záležitostí. A věřte nebo ne, plyn stále zůstává ve hře, a propan má své stálé místo na trhu a není svázán problémy elektrických sítí.

www.tomegas.cz

 

DALŠÍ ČLÁNKY